lördag 28 maj 2011

MBTI - I arbetsgrupper

ISFJ-profilen i arbetsgrupper

Att vissa team arbetar bra tillsammans är ingen slump. När teamets medlemmar förstår sitt eget och andras sätt att närma sig arbetsuppgifterna blir de sannolikt mer effektiva. Som medlem av ett team kan du använda kunskapen om preferensprofiler för att bättre förstå dig själv och ditt sätt att fungera i gruppsammanhang. Dessutom kan du använda din kunskap för att bättre förstå dina arbetskamrater och deras bidrag till teamet. En person med din preferensprofil:

Bidrar till teamet genom att
- ha riktningen klar för sig, ha praktiskt organisatoriska färdigheter och vara en pålitlig problemlösare
- hjälpa till med att summera och "knyta ihop" uppgiften med konkreta, sakliga och praktiska kommentarer
- föra vederhäftiga anteckningar och protokoll
- villigt ta på sig uppgifter som gagnar hela teamet

Påverkar teammedlemmar genom att
- ta upp saker utanför sammanträdesrummet, mellan fyra ögon
- respekterar andras erfarenheter och talanger
- presentera korrekt information

Leder genom att
- vara diskret hjälpsam och ha ett icke-hotande, uppmuntrande och öppet sätt att vara
- acceptera andra
- vara noggrann, välorganiserad och uppgiftsorienterad
- vara uppmärksam på tempo och avslutning

Irriterar teammedlemmar genom att
- vara alltför seriös och exakt
- vara alltför praktisk och fokuserad på här-och-nu
- inte slåss för sina egna idéer

Kan bli mer effektiv genom att
- tillåta andra att ha roligt
- ägna litet tanke åt de vidare konsekvenserna av planer och idéer
- ser över målen då och då och lyfta fram också små framgångar

Irriteras av teammedlemmar som
- kommer in på sidospår och inte följer sin egen dagordning
- visar bristande respekt för andra genom att komma för sent eller vara oförberedda
- bara är intresserade av möjligheterna och försummar en uppgifts faktiskta och praktiska aspekter
- ställer upp dåligt definierade uppgifter.

1 kommentar:

mamma sa...

jag önskar och hoppas att du kan få användning av dina erfarenheter och din personlighet i jobbet